Maszyny do przewiertów sterowanych i do przecisków